Fortsatt strid om vindkraft

Striden om en vindkraftpark i Fjällberg fortsätter. Nu ska frågan prövas av Mark- och miljööverdomstolen.

P4 Västerbotten