Förnybart elsystem mot vägs ände?

Ett helt förnybart system tar runt 25 procent mer landyta och 750 procent mer havsyta i anspråk än ett där kärnkraften ingår, och därtill släpper det ut runt 40 procent mer koldioxid per producerad enhet el.

Bohuslänningen