Förnybar el ger stora kostnader

En stor andel väderberoende elproduktion kräver ett antal nya delsystem, som ger ett mer komplicerat och sannolikt dyrare och miljömässigt sämre elsystem.

SVD