FN-beslut framkallar glädje och framtidstro

Jag har mera hopp nu och mer tro på att den här utbyggnaden kan stoppas, säger Maja Kristine Jåma efter att FN uppmanat Norge att omedelbart stoppa vindkraftutbyggnaden på Storheia.

Sveriges radio