Flera turer innan beslut

Precis som under förra fullmäktigesammanträdet, dominerades allmänhetens frågestund även i måndags av planerna på Vattenfalls vindkraftspark i Velinga.

Västgötabladet