Fler borde följa efter M gällande vindkraft

Vindkraftpropagandan innehåller enligt min mening mycket kvalificerat ljug. Räknas hela ”livscykeln” från tillverkning till skrotning är varken ekonomin eller

SMP