Finns det ett samband mellan koldioxid och klimatförändringar?

Under Coronans framfart har en hel del hänt som påverkar synen på de stora miljöfrågorna, inte minst klimatet. Hur säkra är vi egentligen på att ”alla forskare” har rätt? Har något hänt som skulle kunna få dem att ändra sig?

Energinyheter