Fel att kapa den lokala makten över vindkraft

Lägg Nordins utredning till handlingarna utan åtgärd.

SVD