Fasta priskontrakt för vindkraft hotar det svenska elsystemet

Svenska kraftnät ser med oro på hur den utvecklingen hotar försörjningstryggheten i det svenska elsystemet. “Man kan säga att vindkraften på det sättet ’kannibaliserar’ på den andra energiproduktionen”, säger en hög chef på Svenska kraftnät.

Bulletin