Ett illusionsnummer

Ordet förnybar har blivit ett honnörsord. Företeelser, som vind, vatten och biomassa, tilldelas politiskt denna egenskap. Men vad innebär det? Det garanterar varken uthållighet eller miljövänlighet. Det är enbart ett politiskt illusionsnummer.

Second Opinion