Eolus ändring av vindkraftpark Ölme upphävs

Eolus får inte inte bygga högre verk i vindkraftparken, än vad som var tänkt från början. Mark- och miljödomstolen upphäver nu nämligen länsstyrelses beslut.

Värmlands folkblad