FSL debattartikel: Energiöverenskommelsen är kapad och förvanskad

Utvecklingen utgår nu inte alls från den ”mångfald av storskalig och småskalig förnybar produktion som är anpassad till lokala och industriella behov”, som överenskommelsen angav – långt därifrån. Och den kommunala vetorätten mot vindkraft angrips ånyo av Energimyndigheten.

Dalademokraten