Energimyndighetens kvalitetssäkring bristfällig – Hälsingeskogen nästa

Hälsingeskogen nästa för Vindkraftscentrums planeringsverktyg för nya arbetstillfällen. Hur förhåller det sig i verkligheten?