Energimyndighetens kreativa kvalitetssäkring

Energimyndigheten har kvalitetssäkrat en rapport från Vindkraftscentrum, vilket innebär att man samtidigt bättrat på siffrorna.
 
Läs Jan Hedmans artikel i