Energifrågan är inte död för att det finns en uppgörelse

För någon sommar sedan utropade delar av miljörörelsen euforiskt. ”Vindkraften producerar mer el än kärnkraften.

Barometern