Det behövs ett kärnkraftverk till

Jag kan tänka mig att en vd för ett vindkraftsbolag vurmar för dessa stolpar med stora propellrar.

Borås tidning