Demokratifrågan fortsätter att irritera vindkraftsindustrin-FSL debattartikel

Den kommunala vetorätten vid etablering av vindkraft utgör ett irritationsmoment för vindkraftindustrin.

Gefle Dagblad