Buller från vindkraft underskattat

Ny forskning visar att de bullerberäkningar som görs innan vindkraftverk byggs inte håller måttet. Det faktiska bullret blir betydligt högre.

ATL