Brått att hindra brott i ett stenbrott

Föreningen Svenskt Landskapsskydd konstaterar att det föreligger mycket stora brister i Skanskas efterlevnad av villkoren i miljötillståndet och arrendeavtalet för Billingsryds stenbrott.

SLA