Blås inte kommunerna på vetot

Vindkraften har som utsläppsfritt energislag många förespråkare. Samtidigt är effekterna på närområdet kring ett kraftverk ofta påtagliga

SLA