Behåll fastighetsskatten på vindkraft

Låt svenska folket åtminstone få tillbaka en liten del av sina satsade miljardbelopp i form av subventioner till vindkraften.

Östersundsposten