Avtalet skall rivas upp

Föreningen Svenskt landskapsskydd vill att beslutet om ett avtal med Skanska om fortsatt brytning i Billingsryd rivs upp.

Skövde nyheter