Avslag på överklagan om kompenserat friluftsliv

En privatperson får inget gehör i domstol för sitt överklagande av länsstyrelsens beslut om kompensationsåtgärder för friluftslivet på grund av vindkraften i Markbygden.

Avslag på överklagan om kompenserat friluftsliv