Åtalsanmälan mot vindbolag

Växjö kommun har anmält Målajord Vindkraft AB för att de startat innan medel för återställning fanns på MPD:s konto.

Åtalsanmälan

Åtalsanmälan bilaga 1