Är vindkraften grön?

Ett lagsystem där miljön överordnas allt annat– det är kärnan i 2018 års Klimatlag. Ett särskilt lobby-nätverk av vindkraftbolag – “Vindkraftens Miljönytta“ – propagerar nu för att Miljöbalken bör modifieras för att inte sätta käppar i hjulet för vindkraftutbyggnaden. Man siktar bland annat på den kommunala vetorätten.

Sydöstran