Är Strandhälls plan för vindkraften ens laglig?

Vindkraftverken är inte tillräckligt lönsamma. Annika Strandhäll vet detta och har övertalats av vindkraftsindustrin att svenska folket ska betala notan.

Är det ens lagligt att stötta en näringsgren på det här sättet? skriver Jan Blomgren, Sven Olof Andersson Hederoth och Per Fahlén.

Expressen