Anonyma kommuner anklagas för maktmisssbruk

“Inte sällan leder vetorätten till att kommunen begär ersättning för att tilllstyrka en ansökan“ skriver VD för Svensk Vindenergi Charlotte Unger. En allvarlig anklagelse om maktmissbruk bland landets kommuner bör inte framföras till hälften. Unger bör tala klartext – vilken/vilka syftar hon på? Har SKL någon kommentar?

Se artikel