Alla skyddsmekanismer mot vindkraftsutbyggnad måste vara intakta

Låt inte Sverige upprepa Tysklands misstag med en enorm utbyggnad av vindkraft som inneburit de högsta elpriserna i Europa och en instabil leverans av el. Det skriver Camilla Brodin, Sofia Damm och Torsten Elofsson, Kristdemokraterna

Sydsvenskan