El från sol bättre än vind

Fem företrädare för den av skattebetalarna subventionerade vindkraftsindustrin påstår 29/7 att Sörmland kan bromsa klimatkrisen genom: just det vindkraft. Den desinformation som följer får inte stå oemotsagd:

Eskilstunakuriren