Vindkraftverken längs Jungfrukusten kostar mycket mer än bron över Sundsvallsfjärden

Att bygga vindkraft i Sverige i dag är inte något som kommer minska växthusgaserna radikalt vare sig globalt eller i Sverige, skriver Bengt Nises

Gefle dagblad