Utveckla kraftvärmen, inte landvindkraften

Efter år 2020, när vi stängt ytterligare två kärnkraftsreaktorer och har sex av dem kvar, är det troligt att den svenska eleffekten inte räcker till för en tioårsvinter,

Second Opinion