Årsbok – Notiser

Får inget banklån – vindkraften sätter stopp

Published on 12/21/2021

Planerna på vindkraft i norra Östergötland stoppar Anna och Janne Doggsen från att få ett lån, tre banker säger nej. SR...Fortsätt läsa


Vindkraften driver oss mot total systemkollaps

Published on 12/1/2021

Vindkraft löser inget, oavsett om den är på land eller till havs – den förvärrar problemen med elnätet. Större delen av Europa var extremt nära...Fortsätt läsa


Varför är det så tyst om galenskapen med vindkraften

Published on 11/18/2021

Vindkraftens framväxande stålskogar är förlorat land. Expressen...Fortsätt läsa


Vindkraftsbolag kör lättvindigt över invånarna i glesbygd

Published on 11/12/2021

Svante Axelsson, nationell samordnare för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, pläderar i en artikel på DN Debatt för att Sverige ska kunna bli fossilfritt tidigare än...Fortsätt läsa


Tre gånger fler vindkraftverk kan bli verklighet 2040

Published on 10/24/2021

Uppemot tre gånger fler vindkraftverk byggs till 2040. Så blir det om regeringens vindkraftsstrategi genomförs: – Det blir svårt att hitta...Fortsätt läsa


Det känns som ett krig, där jag är på naturens sida

Published on 10/24/2021

Vindkraft har på bara något årtionde gått ifrån att vara ett alternativ för miljövänner och kritiker av det rådande energisystemet – till att bli själva...Fortsätt läsa


Vindkraftsplaner väcker ilska

Published on 10/24/2021

Det blåser motvind för energibolaget Stena Renewables byggplaner för vindkraftverk i Finspång i Östergötland. Aftonbladet...Fortsätt läsa


Vindkraft – ett slag i luften

Published on 10/20/2021

Den lokala demokratins möjligheter att skydda sina invånares hälsa och naturvärden ska alltså undergrävas ytterligare. Så ser knappast en miljöpolitik värd sitt namn ut. ...Fortsätt läsa


Tvärnit för vindkraft

Published on 10/20/2021

Under tredje kvartalet togs inga nya investeringsbeslut i ny svensk vindkraft överhuvudtaget. SVD...Fortsätt läsa


Över 1200 vindkraftverk stoppade av kommuner

Published on 10/20/2021

Mellan 2014 och första halvan av 2020 stoppades 1 223 vindkraftverk i Sverige av det kommunala vetot, motsvarande 21 procent av ansökningarna. SVT...Fortsätt läsa


SVK inför aldrig tidigare skådade utmaningar

Published on 10/3/2021

Svenska kraftnät står inför aldrig tidigare skådade utmaningar. Second opinion...Fortsätt läsa


Lönsamt elda med olja

Published on 10/3/2021

Det rekordhöga elpriset har gjort det lönsamt att starta det oljeeldade kraftverket i Karlshamn Tidningen näringslivet...Fortsätt läsa


Kräver beslut om kärnkraften

Published on 10/3/2021

Trots ett ambitiöst klimatmål fortsätter EU i praktiken att finansiera ”skadliga aktiviteter”, konstaterar unionens egna revisorer i en granskning som också slår ned på klimatbrister...Fortsätt läsa


Höga elpriser kan bli ännu högre

Published on 10/3/2021

Priserna på el är nu historiskt höga i södra Sverige. Så höga att oljekraftverk har blivit lönsamma. Priserna kan komma att stiga ännu mer i...Fortsätt läsa


Vi håller på att tappa kontrollen

Published on 9/23/2021

Tomas Kronståhl har vänt i frågan om vindkraft. Han ser inte att vindkraftverk kan byggas i närheten där människor bor. Dagens Vimmerby...Fortsätt läsa


Så är det att bo nära en vindindustri

Published on 9/23/2021

Stressen börjar inte när vindkraften står på plats färdigbyggd utan för många redan flera år tidigare under tillståndsprocessen. Vissa vill flytta men kan inte göra...Fortsätt läsa


Låt inte framtiden dikteras av vindkraftens behov

Published on 9/14/2021

Miljöargumenten för vindkraft får allt svårare att hävda sig. I takt med att det lokala motståndet mot vindkraft växer, manifesterat när ansökningar görs om etablering,...Fortsätt läsa


Hög tid att protestera mot klimatpaketet

Published on 8/8/2021

EU-kommissionens klimatåtgärder kommer att innebära höga kostnader, ineffektivitet, protektionism samt djupa inbrytningar i ländernas nationella suveränitet. Det skriver Jessica Stegrud och Martin Kinnunen, SD. ...Fortsätt läsa


Vind är ingen effektiv energibärare

Published on 8/2/2021

Vind är ingen effektiv energibärare. Dels blåser det inte alltid, och dels är vindens energitäthet besvärande låg. Folkbladet...Fortsätt läsa


Fel att kapa den lokala makten över vindkraft

Published on 6/28/2021

Lägg Nordins utredning till handlingarna utan åtgärd. SVD...Fortsätt läsa


Regeringen vill tvinga kommuner etablera mer vindkraft

Published on 6/28/2021

Uppförandet av stora vindkraftverk medför betydande lokala konsekvenser som förstörda natur- och kulturvärden, estetiska och landskapsmässiga följder. Norran...Fortsätt läsa


Kommunerna måste kunna säga nej till vindkraft

Published on 6/28/2021

Vindkraften har en förmåga att engagera invånarna och etableringarna blir ofta en angelägenhet för hela kommunen, inte bara för oss folkvalda. ÖP...Fortsätt läsa


Merkels energipolitik-ett fiasko

Published on 6/8/2021

Sverige borde lära av det tyska exemplet som har lett till elpriser som rusar. Tidningen näringslivet...Fortsätt läsa


Vind gör elsystemet bräckligare

Published on 6/8/2021

När Sverige blåser på med allt mer vindkraft blir elnätet mer känsligt. När dessutom våra grannländer går samma väg går det inte alltid att luta...Fortsätt läsa


Lär av Tysklands misstag

Published on 6/8/2021

Vi är ofta imponerade av Tyskland, men inte i denna fråga. Regeringen måste nu dra lärdom av den tyska felbedömningen och stoppa den pågående avvecklingen...Fortsätt läsa


Vindkraftskramarna riskerar bli ett hot mot svensk välfärd

Published on 6/4/2021

Utan billig el, sämre tillväxt. Sämre tillväxt leder till färre jobb och sämre välfärd. Att säkra effektbalansen handlar om mycket mer än bara energipolitik. ...Fortsätt läsa


Ny studie: Ljudet från vindkraft påverkar sömnen negativt

Published on 5/21/2021

Ljudet från vindkraftverk påverkar både drömsömnen och känslan av återhämtning. Det visar en färsk studie som tagit avstamp i att det tidigare varit svårt att länka sömnproblem till vindkraftsljud. ...Fortsätt läsa


Vindkraftverk potentiellt stora spridare av mikroplaster

Published on 5/10/2021

Den storskaliga utbyggnaden av vindkraft kan komma att bli en betydande källa till spridningen av mikroplaster. Rättvisa vindar...Fortsätt läsa


Kina kontrollerar delar av svensk vindkraft

Published on 5/10/2021

Ett statligt kinesiskt kärnkraftsbolag väcker uppmärksamhet för att äga flera vindkraftsparker i Sverige. Nu har ytterligare en kinesisk aktör köpt in sig i den svenska vindbranschen. ...Fortsätt läsa


Politiker säger nej till vindkraft i Krokom och Ragunda

Published on 5/3/2021

Ragundacentern vill pausa vindkraftsutbyggnaden och moderaterna i Krokom säger stopp för all utbyggnad i kommunen SR...Fortsätt läsa


Alla skyddsmekanismer mot vindkraftsutbyggnad måste vara intakta

Published on 4/18/2021

Låt inte Sverige upprepa Tysklands misstag med en enorm utbyggnad av vindkraft som inneburit de högsta elpriserna i Europa och en instabil leverans av el....Fortsätt läsa


Fossilfri vindkraft?

Published on 4/15/2021

Vindkraftsverk växer inte upp ur marken som svampar som en del miljöförespråkare tycks tro, nej, ett multiindustriellt företagande börjar med gruvbrytning för utvinning av...Fortsätt läsa


Svenska kraftnät har sovit på sin post

Published on 4/8/2021

Svenska kraftnät har sovit på sin post. Den aktuella systemkrisen kunde ha mildrats avsevärt om man hade använt de redskap som stått till buds. ...Fortsätt läsa


Holmen borde satsa på kärnkraft istället

Published on 4/8/2021

Klimathot använder Holmen som skäl till att få förstöra vår miljö och våra landskap.  Norrköpingstidning...Fortsätt läsa


Sverige behöver en ny energipolitik

Published on 4/8/2021

Denna försörjningskedja för stabil leverans av elenergi har tjänat oss väl och legat till grund för Sveriges industriella framgångar. Barometern...Fortsätt läsa


Slåss mot tornen – är som ett krig

Published on 4/4/2021

– Vi riskerar att få turbiner 900 meter bort. Det kommer att dundra som från ett flygplan dygnet runt. Vem vill komma hit för att uppleva...Fortsätt läsa


Galmsjömyrans vindkraftpark, en käpp i hjulet

Published on 3/19/2021

Oro för natur och hälsa har lyfts för de 40 Eiffeltornshöga vindkraftverk som företaget Njordr vill bygga utanför Storvik vid Galmsjömyran. GD...Fortsätt läsa


MP:s argument tokigt

Published on 3/19/2021

En enkel fråga till MP: Att MP argumenterar för en snabb utbyggnad av "billig 100 procent förnybar vindkraft" är så totalt tokigt att det inte...Fortsätt läsa


Är vindkraften hållbar?

Published on 3/18/2021

Vi matas dagligen med begrepp som hållbar, förnybar och klimatsmart men exakt vad som döljer sig bakom dessa modeord är inte alltid helt klart. Är...Fortsätt läsa


Okända kostnaderna för vindkraften

Published on 3/12/2021

Det svenska elsystemet står inför stora utmaningar. Kostnaden för att det svenska elsystemet inte ska kollapsa ökar med flera miljarder kronor de kommande...Fortsätt läsa


FSL debatterar

Published on 3/11/2021

Läs FSL:s, mfl, debattartiklel i ATL ATL...Fortsätt läsa


Elbristen är inget undantag i Mp:s värld – den är själva målet

Published on 2/19/2021

Den kalla vintern har fått elpriserna att rusa och industrier att stänga ned produktionen. SVT har uppmanat oss att inte dammsuga. I Miljöpartiets värld är...Fortsätt läsa


Havsnäs vindkraft gick back 160 miljoner

Published on 2/18/2021

Havsnäs Vindkraft gjorde en brakförlust förra året – back 160 miljoner kronor. Det skriver Jämtlands Tidning som frågat företrädare för bolaget hur stor risken är...Fortsätt läsa


Härnösand slår vakt om vetot

Published on 2/18/2021

En konflikt kring ett vindkraftprojekt i Viksjö har fått Härnösands kommun att införa ett tillfälligt stopp för nya vindkraftprojekt.Sedan allt fler kommuner blivit skeptiska till...Fortsätt läsa


Naturskyddsföreningen har valt sida

Published on 2/15/2021

Naturskyddsföreningen skriver debattartiklar tillsammans med företrädare för vindindustrin DN...Fortsätt läsa


Syna regeringens bluff – Sverige importerar smutsig el

Published on 2/5/2021

Per Bolund (MP) påstår i riksdagen att Sverige har ett ”historiskt elöverskott som vi inte sett på många år”. Samtidigt som han läste upp sin...Fortsätt läsa


Vi upplever att politiken inte hänger ihop

Published on 2/5/2021

Med den senaste tidens höga elpriser, som toppade häromdagen när spotpriset var uppe i över 2 kronor/kWh, börjar den svenska industrin bli nervös. ...Fortsätt läsa


Finns det ett samband mellan koldioxid och klimatförändringar?

Published on 1/28/2021

Under Coronans framfart har en hel del hänt som påverkar synen på de stora miljöfrågorna, inte minst klimatet. Hur säkra är vi egentligen på att...Fortsätt läsa


Malung – Striden går vidare

Published on 1/26/2021

Befolkningen röstade nej till vindkraft. Men kommunen säger ja. Konflikten i Malung sätter fingret på en infekterad debatt kring klimat, miljö, energi och demokrati. ...Fortsätt läsa


Elbrist i Frankrike

Published on 1/13/2021

Elbrist i Frankrike...Fortsätt läsa


Motståndsgrupp vill stoppa vindkraftpark i Ramsberg

Published on 1/12/2021

En motståndsgrupp "Motvind Norrmogen"  har bildats mot att företaget Eolus Vind AB:s planer på en vindkraftpark med 11 stycken ca 200-250 meter höga vindkraftverk vid...Fortsätt läsa