Årsbok – Notiser

Fasta priskontrakt för vindkraft hotar det svenska elsystemet

Published on 12/29/2020

Svenska kraftnät ser med oro på hur den utvecklingen hotar försörjningstryggheten i det svenska elsystemet. “Man kan säga att vindkraften på det sättet 'kannibaliserar' på...Fortsätt läsa


Vindkraft på Storgrundet

Published on 12/26/2020

Jungfrukusten kommer att fullständigt översvämmas av dessa verk, en Jungfrukust som så ofta omnämns av Söderhamns kommun som en av sina viktigaste tillgångar. ...Fortsätt läsa


Krokoms kommun säger upp vindkraftsarrendet i Offerdal

Published on 12/9/2020

På torsdagen beslutade en så gott som enig samhällsbyggnadsnämnd att säga upp det nuvarande arrendet och avsluta förhandlingarna om ett nytt med Affloardal Energi och...Fortsätt läsa


Åh f-n – jag som trodde vindkraft var grönt

Published on 12/1/2020

Klimatet används som argument för vad som kommer att gå till historien som en av de största miljöskandalerna. Industriell vindkraftsexploatering är de facto ett energipolitiskt...Fortsätt läsa


Vindkraften har utvecklats till ett av de värsta hoten mot vår miljö

Published on 12/1/2020

Det hörs och skrivs extremt lite från våra valda politiker om de har uppmärksammat vetofrågan och den kinesiska miljöförstöringen. GD...Fortsätt läsa


Människor blir sjuka av ljudet från vindkraftverken

Published on 11/24/2020

Naturvårdsverkets metod för ljudberäkning medräknar inte ljudnivåhöjande effekter av inversionsförstärkning och refraktion som ofta höjer ljudnivån med många decibel då vindkraftverken finns i kallt klimat. ...Fortsätt läsa


Klimatet och industrin betalar priset för det förnybara elsystemet

Published on 11/23/2020

Ledare: Skåne och Sverige i stort blir beroende av elimport med fossil kraft i grunden. Bohuslänningen- ledare...Fortsätt läsa


Vindkraftverk kollapsat utanför Jörn

Published on 11/23/2020

Ett av de 230 meter höga vindkraftverken på Aldermyrberget utanför Jörn, nordväst om Skellefteå, har kollapsat under natten mot söndagen. Det var Norran först att berätta...Fortsätt läsa


Landsbygdens folk körs över av vindkraftsintressen

Published on 11/13/2020

Ordföranden i Landskapsskydd mfl debatterar ATL...Fortsätt läsa


Förnybart elsystem mot vägs ände?

Published on 10/27/2020

Ett helt förnybart system tar runt 25 procent mer landyta och 750 procent mer havsyta i anspråk än ett där kärnkraften ingår, och därtill släpper...Fortsätt läsa


Varför vill alla politiker ha vindkraft

Published on 10/27/2020

Låt oss ta en titt på de flitigast förekommande argumenten, på vindkraftens för- och nackdelar och göra en kostnadsjämförelse med kärnkraft och inverkan på elmarknaden....Fortsätt läsa


Låt inte självstyret blåsa bort

Published on 10/20/2020

Kommunernas möjlighet att stoppa så kallade vindkraftparker kan komma att slopas när regeringen åter tillsätter en utredning för att avskaffa det lokala inflytandet. ...Fortsätt läsa


Regeringen vill avskaffa kommunalt veto mot vindkraft

Published on 10/20/2020

Nu vill regeringen avskaffa kommuners rätt att stoppa vindkraftsutbyggnad. Enligt regeringen är kommunernas veto en stor anledning till att vindkraftsprojekt inte blir av i Sverige. ...Fortsätt läsa


Ingen vindkraft på Ripfjället

Published on 9/28/2020

När distrikten är räknade för folkomröstningen som genomförts i Malung-Sälen under söndagen, har drygt 52 procent röstat nej jämfört med 44 procent som röstat ja. ...Fortsätt läsa


Fler borde följa efter M gällande vindkraft

Published on 9/8/2020

Vindkraftpropagandan innehåller enligt min mening mycket kvalificerat ljug. Räknas hela ”livscykeln” från tillverkning till skrotning är varken ekonomin eller SMP...Fortsätt läsa


Hur sårbart är det svenska elsystemet?

Published on 8/26/2020

I årets Kraftbalansrapport från Svenska kraftnät (SvK) betonas risken för effektbrist i det svenska elsystemet. Svenskt näringsliv...Fortsätt läsa


Kaliforniens ögonblick av sanning

Published on 8/26/2020

Kalifornien är USA:s folkrikaste delstat med 40 miljoner invånare. Sedan 70-talet har miljöaktivister haft stort inflytande på politiken. Klimatsans...Fortsätt läsa


Vindkraft på Finnskogen-nej tack

Published on 8/7/2020

Man häpnar över den energipolitik som förs i Sverige. Det finns tydligen ekonomiska krafter som gör det intressant att bygga vindkraftverk i Norrland. Det måste...Fortsätt läsa


Vindkraftverk tappade turbinblad

Published on 7/26/2020

På tisdagen upptäckte en servicetekniker vid vindkraftsparken Valhalla mellan Åmot och Lingbo att bladet till en av turbinerna gått av och fallit till marken, det...Fortsätt läsa


Jätteförluster för Vattenfalls vindkraft

Published on 7/26/2020

Vattenfall presenterade idag rapport för årets första 6 månader och redovisar kraftig förlust efter nedskrivningar för framförallt vindkraft med 10,6 miljarder (Heat and Wind). ...Fortsätt läsa


Oro för bullrande vindkraft

Published on 7/16/2020

Det planeras för nio vindkraftverk i skogarna omkring Vimmelstorp i Gislaveds kommun. SR...Fortsätt läsa


Vilken livsmiljö ger vindkraften?

Published on 7/8/2020

Det är alltid lätt att läsa mellan raderna för att finna det mest positiva eller negativa, vilket man framför beror ju på vad man vill...Fortsätt läsa


Regeringens klåparaktiga energipolitik

Published on 7/8/2020

Regeringen tycks både blind och döv för de oroväckande signaler som kommer från flera håll. Det skriver de tre moderaterna Anna Jähnke, Lars Hjälmered och...Fortsätt läsa


Nej till vindkraftspark i Olofsberg

Published on 7/8/2020

Etablering av en vindkraftspark i Olofsbergsområdet öster om Åmsele i Vindelns kommun, är direkt olämplig. Kommun och länsstyrelse bör därför avslå en kommande tillståndsansökan i...Fortsätt läsa


Stena Renewable återkallar ansökan

Published on 6/29/2020

Med anledning av att Arvika kommun meddelat att det inte längre finns något politiskt stöd för att tillstyrka vår planerade vindpark Stömne, har vi beslutat...Fortsätt läsa


Är vindkraften grön?

Published on 6/29/2020

Ett lagsystem där miljön överordnas allt annat– det är kärnan i 2018 års Klimatlag. Ett särskilt lobby-nätverk av vindkraftbolag – “Vindkraftens Miljönytta“ – propagerar nu...Fortsätt läsa


Stoppa vindkraftsexploateringen

Published on 6/17/2020

Charlotte Unger Larsson vd för Svensk Vindenergi, skriver i Aktuell Hållbarhet att vindkraften växer så det knakar. Detta är synnerligen problematiskt för elsystemets funktion och...Fortsätt läsa


Ny vindkraftspark att ta ställning till

Published on 6/7/2020

Efter turerna kring den omdiskuterade vindkraftparken Utposten 1 utanför Norrsundet får nu Gävle en till vindkraftpark att ta ställning till: Storgrundet, med upp till 80...Fortsätt läsa


Vindkraftslobbyn går utländska ärenden

Published on 6/4/2020

Öka inte utländska investerares makt på bekostnad av det lokala inflytandet. Det skriver William Elofsson (M) i en replik om vindkraftsprojekt. SVD...Fortsätt läsa


Feltajmat att subventionera havsbaserad vindkraft

Published on 6/1/2020

Vi har större behov av att förstärka elnätet och genomföra elektrifieringen än att bygga ny produktionskapacitet. Mot den bakgrunden är det feltajmat att subventionera havsbaserad...Fortsätt läsa


Risken för elbrist ökar

Published on 6/1/2020

Trenden fortsätter – marginalerna i det svenska elkraftsystemet minskar när behovet är som störst. Risken för elbrist under vintern ökar, enligt Svenska kraftnät. ...Fortsätt läsa


Vindkraft hotar naturen

Published on 5/20/2020

Vacker och för den biologiska mångfalden viktig natur förvandlas till sterila spöklandskap där inget levande kan/vill vistas. LTZ...Fortsätt läsa


Vindkraftsbolaget tvärvänder

Published on 5/20/2020

Det blev en överraskande vändning på satsningen att bygga vindkraftparken Utposten 1 utanför Gävles kust. Svea Vind Offshore drar tillbaka sin ansökan. ...Fortsätt läsa


De säger det som inte får sägas om miljöbluffen

Published on 5/20/2020

Jeff Gibbs och Michael Moores ratade film säger det som inte får sägas – att biomassa, vindkraft och solpaneler är ett enda stort miljösvindleri som...Fortsätt läsa


Vindkraftverk rasade efter haveri

Published on 5/13/2020

Verket gick i dubbel rotorhastighet redan under lördagen, vilket fick vindkraftsbolaget Enercon att spärra av platsen så att ingen person befann sig i närheten. Till...Fortsätt läsa


Nya misstänkta miljöbrott i Viksjö

Published on 5/7/2020

Mest anmärkningsvärt är ett vägbygge som skett utan tillstånd. När länsstyrelsen undersökt vad som hänt visar det sig att den tyska totalentreprenören Nordex lämnat ut...Fortsätt läsa


Ny studie: Ljudet från vindkraft påverkar sömnen negativt

Published on 5/7/2020

– Människor som bor intill ett vindkraftverk har rapporterat att de störs i sin sömn men vi har saknat vetenskapligt stöd för det, säger Kerstin...Fortsätt läsa


Avslag på överklagan om kompenserat friluftsliv

Published on 5/4/2020

En privatperson får inget gehör i domstol för sitt överklagande av länsstyrelsens beslut om kompensationsåtgärder för friluftslivet på grund av vindkraften i Markbygden. Avslag på...Fortsätt läsa


Moratorium krävs mot utbyggnad av vindkraft

Published on 4/29/2020

Avgående VD för Svensk Vindenergi Charlotte Unger Larsson vilseleder allmänheten genom osanna påståenden om vindkraftens fördelar via insändare i flera av landets tidningar. ...Fortsätt läsa


FSL räddar berget Billingen igen

Published on 4/27/2020

– Ett bra beslut för både grannar, landskapet och fågellivet, skriver Jonny Fagerström, Föreningen svenskt landskapsskydd, i en kommentar till NLT SLA...Fortsätt läsa


Skogen du jagat i är förbjudet område

Published on 4/27/2020

Du och jag, alla som har en elräkning i Sverige, betalar för stolleriet med vindkraft och har så gjort i flera år. Alla djur far...Fortsätt läsa


Ljud från vindkraft påverkar sömnen

Published on 4/18/2020

Under nätterna med vindkraftverksljud visade sig REM-sömnen bli omkring elva minuter kortare. SR...Fortsätt läsa


Glasfiber för kommande generationer?

Published on 4/18/2020

Volymerna för vindkraftsavfall kommer att öka drastiskt under de kommande åren. Trots vindkraftens gröna profil slutar de flesta turbinblad från uttjänta vindkraftverk sina dagar på...Fortsätt läsa


Ingen vindkraft på Kinnekulle

Published on 4/7/2020

En enig nämnd vill ta bort möjligheten att bygga vindkraftverk på Kinnekulle. – Det är ett natura 2000-område och vi ska freda Kinnekulle och dess siluett,...Fortsätt läsa


Nej till vindkraft som granne

Published on 4/7/2020

Socialdemokraterna avser att lösa framtidens energiförsörjning med vindkraft som bara ger ström under 30 procent av tiden. Varför talar man inget om att det behövs...Fortsätt läsa


Kärnkraft bättre än sol- och vindkraft

Published on 3/29/2020

Livscykelanalyser över miljö och ekonomi visar tvärtom att i förhållande till kärnkraft ger vindkraft ökade koldioxidutsläpp, kraftigt ökad användning av icke förnybara resurser samt avsevärt...Fortsätt läsa


Förnybar el ger stora kostnader

Published on 3/29/2020

En stor andel väderberoende elproduktion kräver ett antal nya delsystem, som ger ett mer komplicerat och sannolikt dyrare och miljömässigt sämre elsystem. ...Fortsätt läsa


KD säger nej till vindkraftsparken

Published on 3/21/2020

Ett stort område enorma vindkraftverk byggda för att placeras långt ute till havs planeras nu byggas i kustnära område strax utanför Iggön. ...Fortsätt läsa


Jättebygget slukar miljoner

Published on 3/21/2020

Nu vill underentreprenörer se en polisutredning kring alla skandalturer vid vindkraftparken. Åsikterna går isär och entreprenörerna skyller på varandra Branschaktuellt...Fortsätt läsa


Blunda inte för bortslösade skattepengar

Published on 3/21/2020

En vindkraftspark som kostade invånarna i Karlstad och Hammarö en halv miljard i förluster. NWT...Fortsätt läsa


Kräver polisutredning

Published on 3/12/2020

Flera underentreprenörer kräver nu att polisen ska utreda vad som pågått i parken. Det är stora skuldberg som byggts upp. Turerna har varit många. ...Fortsätt läsa


Ministern lyssnar inte på vetenskapen

Published on 3/12/2020

Energiministern fattar inte konsekvenserna av Tysklands felsatsningar på vindkraft, han lyssnar inte på råd från vetenskapen. Trelleborgs Allehanda...Fortsätt läsa


Åtalsanmälan mot vindbolag

Published on 3/4/2020

Växjö kommun har anmält Målajord Vindkraft AB för att de startat innan medel för återställning fanns på MPD:s konto. Åtalsanmälan ...Fortsätt läsa


Sagan om den lilla byn och de 12 vindkraftverken

Published on 2/29/2020

Den lilla byn anordnade promenader så människor från staden kunde få komma och njuta av den vackra naturen och gå i de vackra dalgångarna och...Fortsätt läsa


Ridskolan orolig när stor vindkraftspark ska byggas

Published on 2/25/2020

Bätteropps hästsällskap har sina lokaler i närheten, några hundra meter bort. – Det är en stor oro för oss ryttare. Vi kommer inte att våga rida...Fortsätt läsa


Nej till vindkraft i Stömne

Published on 2/20/2020

Och partiets beslut blev att säga ja till veto – alltså nej till den planerade vindkraftsetableringen i Stömne. NWT...Fortsätt läsa


Konkurser hotar vindkraften

Published on 2/19/2020

Svensk vindkraft hotas nu av konkurser om de inte får bättre subventioner genom att man stänger elcertifikatsystemeet. Svensk Vindkraftförening vädjar nu i en artikel hos...Fortsätt läsa


Principiellt viktig debatt

Published on 2/12/2020

Jag ser flera problem med den inställning som kyrkan, och i detta fall Prästlönetillgångarnas ägande i Dala Vind, har på ett principiellt plan. För det...Fortsätt läsa


Säffles natur hotad

Published on 2/12/2020

Men vad håller på att hända nu? Jo, exploatören Stena Renewable har till Länsstyrelsen i Örebro lämnat in en ansökan om att inom projektet Vindpark...Fortsätt läsa


Vindkraftens växande problem

Published on 2/9/2020

I Casper, Wyoming, begravs 870 rotorblad. Omni...Fortsätt läsa


Säg nej till vindkraft i Stömne

Published on 2/5/2020

Inte konstigt att förtroendet sviktar när kommunpolitikerna redan i ett första skede hämningslöst erbjuder hugade kapitalstarka storkoncerner att i eget vinstsyfte bygga närmare 300 vindkraftverk. ...Fortsätt läsa


Försvaret motsätter sig vindkraft

Published on 1/29/2020

Försvaret motsätter sig den planerade vindkraftparken i Fågelås i Hjo kommun. Den kan medföra ”påtaglig skada på riksintresset” skriver Försvarsmakten i ett yttrande. ...Fortsätt läsa


Ersätter med miljövidrig vindkraft

Published on 1/23/2020

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet röstade idag igenom för att lägga ner Ringhals – ett kärnkraftverk som har mycket hög säkerhetsnivå och kan vara i...Fortsätt läsa


Slutrapport från finsk hälsostudie

Published on 1/15/2020

Slutrapport 2019 - hälsostudie i Österbotten Finland...Fortsätt läsa


Månglarna i Malung

Published on 1/9/2020

Kyrkan är där delägare i bolaget Dalavind, som avser exploatera det natursköna Fageråsen som hyser levande fäbodbebyggelse Dalarnas tidningar...Fortsätt läsa


Vindkraft som granne, nej tack

Published on 1/3/2020

Norges statsminister Erna Solberg har sagt (NRK) att vindkraft inte längre är aktuellt på land och förklarar att regeringen tagit intryck av det kompakta motståndet. ...Fortsätt läsa