Årsbok – Artiklar

Ack Värmeland du sköna

Published on 6/25/2018

Den senaste månaden har Värmland bjudit oss goda nyheter på vindkraftsfronten. Såväl Hagfors som Torsby kommuner har...Fortsätt läsa


Vindkraft på land kan väljas bort

Published on 4/26/2018

Debatt: Havsbaserad vindkraft och solceller är långt mindre naturförödande i jämförelse med landbaserad vindkraft. Detta teknikskifte gör...Fortsätt läsa


9600 tranor vid Hornborgasjön

Published on 4/2/2018

  9600 tranor vid Hornborgasjön idag den 2 april 2018....Fortsätt läsa


Mycket stor seger i Söderhamns kommun

Published on 3/20/2018

Den slutliga domen om vindkraft i Ödmården i Söderhamns kommun har nu kungjorts av Mark- och Miljööverdomstolen...Fortsätt läsa


Det kommunala vetot igen

Published on 3/13/2018

Under vintern har det kommunala vetot varit aktuellt. Departementet genomförde en enkät som visade att 19 av de 22 tillfrågade kommunerna ville ha kvar vetot....Fortsätt läsa


Föreningen Horisont Hagfors bildad

Published on 3/9/2018

Den 5 och 6 mars bildades i Gustafsfors föreningen Horisont Hagfors.  Den är ett svar på att...Fortsätt läsa


Arbetsgrupp bildad i Velinga

Published on 2/17/2018

En arbetsgrupp mot Vattenfalls projekt på Hökensås har nu bildats i byn Velinga utanför Tidaholm. Gruppen består av engagerade och bekymrade människor från bygden och...Fortsätt läsa


Vindindustriområde Velinga

Published on 2/16/2018

...Fortsätt läsa


Bullerfrågan aktualiseras

Published on 2/12/2018

FSL kritiserar Naturvårdsverkets hantering av vindkraftbuller. ...Fortsätt läsa


Välkommen till FSL:s nya hemsida

Published on 2/11/2018

FSL presenterar här sin nya hemsida. Den gamla sidan har genom teknikens utveckling blivit otymplig och svårarbetad,...Fortsätt läsa