Vindindustriområde Velinga

På Hökensås vid byn Velinga, söder om Tidaholm, vill Vattenfall bygga ett vindindustriområde med 20 stycken 250 meter höga verk. Man har redan idag tillstånd för 12 stycken 180 meter höga verk, men vill nu öka lönsamheten genom att både utöka området och öka höjden på vindkraftverken. Människorna i bygden har reagerat våldsamt på utvecklingen, vilken man, med rätta, anser förstör livsmiljön för både människor och djur. Man har också på ett mycket engagerat sätt tagit tag i frågan genom att bilda en arbetsgrupp som skall svara på det nya samrådsunderlaget och agera mot kommunen.

Det som är det mest häpnadsväckande i denna historia är att Tidaholms kommun en gång sagt ja till det ursprungliga projektet, trots att det tycks vara få som vill ha ett industriområde uppe på Hökensås. Hökensås är dessutom det enda turistområde som finns i kommunen med årliga besök av stora mängder tyskar och andra EU-medborgare. Är det slut med det nu eller ska man lyckas stoppa utvecklingen?