Föreningen Horisont Hagfors bildad

Den 5 och 6 mars bildades i Gustafsfors föreningen Horisont Hagfors.  Den är ett svar på att Bergvik Skog aktualiserat en planering att bygga ett hundratal 250 meter höga vindkraftverk i tre områden i Hagfors kommun. Ett trettiotal ortsbor från de drabbade områdena samlades två dagar för att formera sig.  Stämningen var god och beslutsam.

FSL:s ordförande deltog på inbjudan från föreningen under bildande, och gav en redogörelse över några tidigare etableringsprocesser/konflikter, och vilka erfarenheter vi kan dra av dessa. Det rörde sig dels om praktiska och jordnära tips om hur man mobiliserar befolkningen och närmar sig politiken, dels om hur man övergripande kan tänka för att bidra till att agerandet blir genomtänkt, sammanhängande och målinriktat.

Mer information kommer dels på FSL:s hemsida, och dels i lokala media.