Bullerfrågan aktualiseras

FSL kritiserar Naturvårdsverkets hantering av vindkraftbuller.

Hanteringen av ljudfrågor vid prövning av vindkraft är bristfällig, anvisningar för hur beräkningar ska utföras är bristfälliga, samt redovisning av andel bullerstörda är felaktig.

FSL menar att Naturvårdsverket skyndsamt bör göra en översyn av vägledningen för vindkraftbuller. (2017-05-22)

Huvudtexten