Remissvar till Naturvårdsverket och Energimyndigheten

Föreningen Svenskt Landskapsskydd har inlämnat remissvar till Naturvårdsverket och Energimyndigheten.
De ärenden det gäller handlar om ”Buller från vindkraft” och ”Strategier för hållbar vindkraft”.

Se remissvar här nedan:

Till Naturvårdsverket

Till Naturvårdsverket och Energimyndigheten