Remissen – En rättsäker vindkraftsprövning

En rättssäker vindkraftsprövning.

Föreningen Svenskt Landskapsskydds (FSL) remissvar på utredningen SOU 2021:53

 

En rättssäker vindkraftsprövning