Mycket stor seger i Söderhamns kommun

Den slutliga domen om vindkraft i Ödmården i Söderhamns kommun har nu kungjorts av Mark- och Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Föreningen Svenskt Landskapsskydd, och alla i bygden som kämpat mot etableringen kan nu dra en lättnadens suck. De 98 vindkraftverken kommer inte att kunna byggas. Domen kan inte överklagas.

Bergvik skog och Söderhamns kommun får bita i gräset. Detta är en bygdens seger, säger Jonny Fagerström, som varit föreningens talesperson i området. Det känns fantastiskt att få vara delaktig i detta.

Fyra miljarder kronor kan nu användas till något bättre, och mer produktivt, än att bygga vindkraftverk och förstöra livsmiljöer för människor och djur.

Söderhamns kommun har nu i praktiken förlorat alla sina storvulna vindkraftsprojekt. Den havsbaserade parken vid Storjungfrun blir inte av på grund av kostnaderna, parken i Vallvik överklagades av Föreningen Svenskt Landskapsskydd bland annat på grund av förekomsten av havsörn, varvid Samkraft drog tillbaka projektet och sedan gick i konkurs. Och nu Ödmården.

Kommunalrådet Sven-Erik Lindestams (s) planer på att göra kommunen till en vindkraftskommun har nu gått om intet. Även den tänkta vindkraftsutbildningen i kommunen har gått i stöpet.