Årsmötet 2020 är genomfört

Årsmötet 2020 är genomfört

Årsmötet 2020 genomfördes i laga ordning på elektronisk väg den 26 september 2020.

Till ny ordförande för föreningen valdes Martin Degerman.

Tidigare ordförande Jan Hedman har på egen begäran valt att träda tillbaka något och har valts in som suppleant i styrelsen.

Styrelsen är i övrigt oförändrad