FSL:s årsmöte flyttas till senare datum

VIKTIG information

Mot bakgrund av Corona-virusets utveckling ställs FSL:s årsmöte i Uppsala den 28 mars tills vidare in.
Nytt datum för mötet kommer att meddelas på denna hemsida.

Jan Hedman, ordförande för FSL