9600 tranor vid Hornborgasjön

 

9600 tranor vid Hornborgasjön idag den 2 april 2018. Även väldigt många svanar och gäss var på plats vid Stora Bjurum i ett fint vårväder. Flera av dessa sträckande fåglar har räddats till livet av Föreningen Svenskt Landskapsskydd och Västergötlands Ornitologiska Förenings kamp mot vindkraft på Billingen. En kamp som vi slutligt vann hösten 2016.