Länk till SwebbTV

SwebbTv innehåller ofta intressanta program om energi och klimat, ämnen som kan vara intressanta kopplat till bland annat vindkraft.

FSL presenterar här en länk till SwebbTV:s hemsida där man själv kan välja program

SwebbTV