Vindkraftskramarna riskerar bli ett hot mot svensk välfärd

Utan billig el, sämre tillväxt. Sämre tillväxt leder till färre jobb och sämre välfärd. Att säkra effektbalansen handlar om mycket mer än bara energipolitik.

GP