Vindkraften leder till skövling av Amazonas

Balsaträts egenskaper gör det perfekt att använda i vindkraftverkens turbinblad, som kärna under lager av kol- och glasfiber. Ett nytt turbinblad kan vara 100 meter långt. Något som betyder att det krävs runt 150 kubikmeter trä för varje nytt kraftverk

Aftonbladet