Vindkraft förstör naturen

Mikael Odenberg, försvarsminister i Reinfeldts regering 2006-2007, kampanjar hårt för storskalig utbyggnad av vindkraft till havs och vill att försvarsmakten ”reflexmässigt skall sluta säga nej till planerade projekt

SKD