Vindindustrin tycker till..

Behovet av utbyggd elproduktion brådskar, men trots det kommer riksdagen att rösta nej till propositionen om justerat kommunalt veto som skulle underlätta för ny vindkraft. Det står klart efter att partierna nu gjort sina ställningstaganden.

Vindkraftsnyheter