Vind gör elsystemet bräckligare

När Sverige blåser på med allt mer vindkraft blir elnätet mer känsligt. När dessutom våra grannländer går samma väg går det inte alltid att luta sig mot import när det krisar.

Tidningen näringslivet