Lönsamt elda med olja

Det rekordhöga elpriset har gjort det lönsamt att starta det oljeeldade kraftverket i Karlshamn

Tidningen näringslivet